top of page

Inleiding van Het Elfde Gebod

cables-5966080_1920.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een boodschap uit de vijfde dimensie.

 

 

In ´Het Elfde Gebod´ wordt de lezer meegenomen

op reis door de wereld van het onnoembare. Het gaat

over het allerkleinste en het allergrootste. De zichtbare

en de onzichtbare wereld. Het is een verhaal over eenheid

in verscheidenheid. Verbonden door liefde. Het is een

thriller geworden over onmensen die oorlog voeren op

het niveau van de Ziel. Door middel van de indoctrinatie

van ‘de vooruitgang’ willen zij de mensheid omvormen tot beheersbare wezens zonder (contact met hun) Ziel in een voorspelbare, maakbare wereld. In deze wereld is geen plaats voor dialoog, liefde en medemenselijkheid. Ze beogen een wereld waarin de mens als een machine gekoppeld gaat worden aan een surveillancesysteem en gemanipuleerde DNA-sequenties zijn levenswandel gaan bepalen. Deze dehumanisatie in de geest van de mens is een sluipend proces dat zal eindigen in een ‘transhumane’ wereld, als de mensheid niet ontwaakt uit haar huidige hypnotische toestand.

In deze zowel dystopische als utopische vertelling komen allerlei actuele onderwerpen voorbij, zoals psychologische oorlogsvoering, gezondheidszorg, milieu,

Traveler Digital Identity, digitaal geld, marketing,

autonomie en de rechten van demens, aangevuld met

reflecties vanuit psychologisch, filosofisch, sociologisch,

historisch, politiek en monetair perspectief.

De hoofdrolspelers van het Elfde Gebod worden opgejaagd

en zijn bevreesd voor hun leven, maar vastberaden in hun

queeste de motieven van de sinistere figuren die achter de

schermen aan de touwtjes trekken te achterhalen en aan het licht te brengen.

Zal het de hoofdrolspelers lukken om de eeuwenoude donkere geheimen te onthullen van de machtigste families en hun lakeien? En zal het de mens lukken om eeuwen van programmering van af te schudden?

 

Hoogleraar sociale en klinische psychologie Ikai geeft colleges, waarin hij voor zijn studenten de innerlijke menselijke ziel blootlegt.

 

Onderzoeksjournalist Rudolf onderzoekt de misstanden en manipulaties in de wereld. Hij heeft zijn pijlen gericht op de banken, politiek, Big Pharma en Big Tech.

 

Seksuoloog en klinisch psycholoog Deb verkent samen met haar cliënten hun seksuele gelaagdheid, trauma’s en de invloed die dat heeft op hun dagelijks leven en gezondheid.

 

Door toeval krijgen zij de sleutel tot eeuwenoude geheimen van een sinister genootschap in hun bezit.

Ze ontdekken hoe een onzichtbare macht al eeuwen de menselijke geest bespeelt en

verduistert. Dit kwaad, in de wereld gebracht door een geheim genootschap van wezens

zonder Ziel, wil de ware menselijkheid vernietigen. Alles wat deze duistere wezens

aanraken valt uiteen. De ‘opperpriesters’ binnen dit genootschap laten zich

leiden door mensonterende protocollen en hun eugenetische ideologie.

Gevoed door haat, angst en geweld wordt deze schaduw van macht groter,

maar door liefde, waarheid en mededogen krimpt zij ineen. Deze laatste

drie – Liefde, Waarheid en Mededogen – lijken de enige weg voor

de mensheid om zich te bevrijden uit deze staat van onderdrukking.

 

 

Je reisgenoten in ‘Het Elfde Gebod’ zijn;

 

Ikai - Hoogleraar Klinische, Sociale Psychologie en Sjamaan

Deb - Klinisch Seksuoloog, Ex van Rudolf en Boeddhist

Gabriël - De Engel van Amsterdam

Chico - Soldaat van het Syndicaat

Rudolf - Onderzoeksjournalist en vriend van Ikai

Mickey - Werkstudent Sociologie en Anarchist

Danny - Collega en vriend van Ikai

Frank - Partner van Danny

Hendrix Riquet de Caraman Chimay – Adelijke Miljardair

Peter - Secretaris van Hendrix

Maria - Marketingdeskundige

Alexander - Kunstenaar en vriend van Ikai

Miep, Annie, Nelis en Arie - Woonbootbewoners - buren van Ikai

Moos en Sara - buurtbewoners in de Jordaan

Alex - Ex-bankier en schrijver

Chris – Econoom en spreker bij de ‘Loge van Army of Love’

Birgitte - Hilke, Dirk, Gerard en Charles - Cliënten van Deb

Jantje - Rinus, Billy en de Filosoof - Thuis en dakloze Amsterdammers

Wouter - Economie student

IMG20230303142640.jpg
IMG20230304160750.jpg
IMG20230303142703.jpg
bottom of page