top of page

Inleiding Het Elfde Gebod

cables-5966080_1920.jpg

In ´Het Elfde Gebod´ wordt de lezer meegenomen op reis door de wereld van het onnoembare. Het gaat over het allerkleinste en het allergrootste. De zichtbare en de onzichtbare wereld. Het is een verhaal over eenheid in verscheidenheid. Verbonden door liefde.

Het is een thriller geworden over onmensen die oorlog voeren op het niveau van de Ziel. Door de indoctrinatie van ‘de vooruitgang’ willen zij de mensheid omvormen tot beheersbare wezens zonder (contact met hun) Ziel in een voorspelbare, maakbare wereld.

In deze wereld is geen plaats voor liefde en medemenselijkheid. Deze geplande dehumanisatie in de geest van de mens is een sluipend proces dat zal eindigen in een ‘transhumane’ wereld’, als de mens niet ontwaakt uit haar huidige hypnotische toestand.

 

 

 

 

 

 

 

In deze zowel dystopische als utopische vertelling komen allerlei actuele onderwerpen voorbij, zoals Autonomie, Traveler Digital Identity, psychologische oorlogsvoering, digitaal geld, gezondheidszorg, marketing, milieu en de rechten van de mens, aangevuld met reflecties vanuit psychologisch, filosofisch, sociologisch, historisch, politiek en monetair perspectief.

 

Het is een uitnodiging om met open blik naar de waarheid achter de schijnbare werkelijkheid te kijken en zelf op onderzoek uit te gaan om de eigen waarheid te vinden. Wat is fictie en wat niet? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mij, mijn kinderen, mijn familie en vrienden? Kan ik wat doen? Ga ik wat doen?

 

De hoofdrolspelers van het Elfde Gebod zijn bevreesd voor hun leven, maar vastberaden in hun queeste de motieven van de sinistere figuren die vanachter de schermen aan de touwtjes trekken te achterhalen en aan het licht te brengen.

 

Hoogleraar sociale en klinische psychologie Ikai geeft colleges, waarin hij voor zijn studenten de innerlijke menselijke ziel blootlegt.

 

Onderzoeksjournalist Rudolf onderzoekt de misstanden en manipulaties in de wereld. Hij heeft zijn pijlen gericht op de banken, politiek, Big Pharma en Big Tech.

 

Seksuoloog en klinisch psycholoog Deb verkent samen met haar cliënten hun seksuele gelaagdheid, trauma’s en de invloed die dat heeft op hun dagelijks leven en gezondheid.


 

 

 

 

 

 

Door toeval krijgen zij de sleutel tot eeuwenoude geheimen van een sinister genootschap in hun bezit.

Ze ontdekken hoe een onzichtbare macht, al eeuwen de menselijke geest bespeelt en verduistert. Dit kwaad, in de wereld gebracht door een geheim genootschap van wezens zonder Ziel, wil de ware menselijkheid vernietigen. Alles wat deze duistere wezens aanraken valt uiteen. De ‘opperpriesters’ binnen dit genootschap laten zich leiden door de Protocollen van het Syndicaat en hun eugenetische ideologie.

Gevoed door haat, angst en geweld wordt deze schaduw van macht groter, maar door liefde, waarheid en mededogen krimpt zij ineen.

Deze laatste drie – Liefde, Waarheid en Mededogen – vormen de enige weg voor de mensheid om zich te bevrijden uit deze staat van onderdrukking.


Ikai, Deb, Rudolf en een aantal medereizigers besluiten om samen op te trekken tegen dit onmenselijke regime, dat de mens een ‘transhumane’ wereld in wil trekken. Een wereld waarin hij als een machine gekoppeld gaat worden aan een surveillancesysteem en gemanipuleerde DNA-sequenties zijn levenswandel gaan bepalen.

Het reisgezelschap wordt opgejaagd als zij deze gewetenloze wezens dreigen te ontmaskeren.

Zal het ze lukken om de eeuwenoude donkere geheimen van de machtigste families met hun lakeien te onthullen? En zal de mens in staat zijn zich los te maken van eeuwen van programmering en zal hij eindelijk het heft in eigen hand nemen? Durft hij te kiezen voor de vrijheid, die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt?

 

 

Je reisgenoten in ‘Het Elfde Gebod’ zijn;

 

Ikai - Hoogleraar Klinische, Sociale Psychologie en Sjamaan

Deb - Klinisch Seksuoloog, Ex van Rudolf en Boeddhist

Gabriël - De Engel van Amsterdam

Chico - Soldaat van het Syndicaat

Rudolf - Onderzoeksjournalist en vriend van Ikai

Mickey - Werkstudent Sociologie en Anarchist

Danny - Collega en vriend van Ikai

Frank - Partner van Danny

Hendrix Riquet de Caraman Chimay – Adelijke Miljardair

Peter - Secretaris van Hendrix

Maria - Marketingdeskundige

Alexander - Kunstenaar en vriend van Ikai

Miep, Annie, Nelis en Arie - Woonbootbewoners - buren van Ikai

Moos en Sara - buurtbewoners in de Jordaan

Alex - Ex-bankier en schrijver

Chris – Econoom en spreker bij de ‘Loge van Army of Love’

Birgitte - Hilke, Dirk, Gerard en Charles - Cliënten van Deb

Jantje - Rinus, Billy en de Filosoof - Thuis en dakloze Amsterdammers

Wouter - Economie student

barcode-5056502_1280.jpg
bottom of page