top of page

Historisch perspectief Het Elfde Gebod

Een volledige omgang van de zon langs alle twaalf tekens van de dierenriem neemt ongeveer 26000 jaar in beslag.

 

Hindoeïsten noemen deze omgang van 26000 jaar een kosmisch jaar en verdelen dit in cyclische tijdperken van ruim 6000 jaar :

• De eerste Satya Yuga (hoog bewustzijn, goddelijk)

• De tweede Treta Yuga (telepathie, helder denken)

• De derde Dwapara Yuga (energie, verbinding met de natuur)

• De vierde Kali Yuga (duistere periode, oorlog, verdeeldheid, haat)

 

De Hindoeïsten geloven dat het menselijk bewustzijn degenereert en daarna weer evolueert tijdens de gehele cyclus.

 

De afgelopen millennia bevonden we ons in het tijdperk van Kali Yuga, waarin het menselijk bewustzijn een dieptepunt bereikt heeft. Als we om ons heen kijken lijkt dat aardig te kloppen.I
n de oude geschriften wordt dit beschreven als het Duistere Tijdperk, omdat de mensheid in deze fase het verst van het hogere (goddelijke) bewustzijn afstaat.

De terugtocht naar het licht is sinds het einde van de 20ste eeuw weer ingezet.

 

Astrologisch gezien gaan we iedere 2150 jaar energetisch over naar een volgend dierenriemteken.

 

Bij elk dierenriemteken veranderen de scheppende energieën in de kosmos . Het doorlopen van de dierenriem neemt 26000 jaar in beslag.

 

In het Aquarius-tijdperk, de fase die we nu binnen gegaan zijn, ontworstelt de mensheid zich aan de oude waarden van het Pisces-tijdperk. Dit tijdperk stond in het teken van religieuze hiërarchie en macht over het individu. Deze waarden begint de mensheid nu af te schudden.

 

Systemen die de afgelopen 2000 jaar gebouwd zijn op hebzucht, macht, controle en angst storten in.

 

Deze overgang gaat gepaard met een hogere trilling van de aarde. Hierdoor is de mens, die zich afstemt op deze hogere frequentie, nu in staat om via de vierde dimensie de vijfde dimensie in te gaan.

De vierde dimensie fungeert als een soort lift, waarmee je zowel naar de derde als vijfde dimensie kunt bewegen. De vierde dimensie is het domein van onze emoties en gedachten en het hangt af van de bewustzijnsontwikkeling van de mens of het lukt om de vijfde dimensie te integreren in zijn wezen.

 

Door de hogere frequentie op aarde is het voor veel mensen mogelijk contact te maken met de goddelijke frequentie van het hart.

 

Dit was de afgelopen 2000 jaar het domein van de Gnostici, Mystici, Sjamanen, Druïden en Heelmeesters.

Ze waren brengers van het Licht die de mensheid door deze donkere periode heen moesten helpen. Tragisch genoeg werden ze door de lage frequentie op aarde het slachtoffer van vervolging, genocide en moord.

Christus werd gekruisigd en vele andere Lichtbrengers eindigden op de brandstapel.

 

In het Aquarius-tijdperk worden steeds meer mensen zich bewust. Zij helen met hun verhoogd bewustzijn de mensheid en verspreiden hoop en liefde.


Donkere krachten, die zich voeden met het lijden van de mens, willen dit voorkomen en reageren hier op door het zaaien van haat en tweedracht. Ze doen alles wat in hun vermogen ligt om te verhinderen dat de mens toegang krijgt tot het goddelijk bewustzijn van de vijfde dimensie.

Deze ‘ontaarde en zielloze levensvormen’ hebben een hoge intelligentie in combinatie met een laag sociaal bewustzijn en kunnen zich uitsluitend manifesteren in de vierde dimensie, het domein van de emoties en gedachten.

 

Onzichtbaar voor het oog maken zij gebruik van uiterst slimme manipulatietechnieken om de gedachten van de massa te besturen. Zij gebruiken daarvoor een kwaadaardige en gewetenloze ‘elite’ die zich verenigd heeft in een Internationaal Syndicaat. Binnen dit Syndicaat opereren mensen zonder ziel en mensen die door manipulatie en dwang het contact met hun ziel verloren hebben.

De drijvende kracht achter dit Syndicaat heeft vele namen. Sommigen noemen het de Illuminati, weer anderen noemen het de Deep State of de Cabal.

Al eeuwenlang werkt het Syndicaat in het diepste geheim aan plannen om de mensheid nog verder in slavernij te brengen. De handleiding om dit te bereiken is uiteengezet in de protocollen van het Syndicaat.

Tot op de dag van vandaag wordt de echtheid van deze antieke protocollen bevestigd door de geschiedenis. Elke letter blijkt waar.

 

De leden van dit Syndicaat verstoppen zich achter investeringsmaatschappijen en zogenaamde goede doelen. Als zij zich tonen aan de buitenwereld doen ze dit het liefst als weldoener. Maar niets is wat het lijkt.

Zij gebruiken de techniek van omkering. Goede doelen en mooie woorden zijn een dekmantel van het kwaad. Als er mensen zijn die dit doorzien en zich tegen hun plannen gaan verzetten, worden die in een hoek gezet als asocialen, egoïsten of complotdenkers, die de goede doelen – en daarmee de gemeenschap – ondermijnen.

 

Op dit moment probeert het Syndicaat zijn plannen versneld uit te voeren, omdat het bang is de controle over de massa verliezen op het moment dat het financiële systeem instort. Door deze tijdsdruk beginnen de werkelijke motieven achter de mooie woorden steeds zichtbaarder te worden.

Veel politieke leiders gebruiken – als verlengstuk van het Syndicaat - steeds openlijker geweld en onderdrukking om mensen die kritische vragen stellen de mond te snoeren.

Hiermee tonen zij steeds meer hun ware gezicht. De schijn van goedwillendheid wordt steeds doorzichtiger en het verwarrende, Orwelliaanse taalgebruik van de overheid begint zijn hypnotische werking op de bevolking te verliezen.

 

De energie en creativiteit die vrijkomt, omdat steeds meer mensen uit de matrix van leugens en geconstrueerde werkelijkheden stappen, veroorzaakt een ware golf aan nieuwe sociale initiatieven, die een krachtige impuls vormen voor het scheppen van een nieuwe wereld.

 

Aquarius is het elfde teken van de dierenriem.

Elf is een magisch getal dat verbonden is met Liefde, Vrijheid en Waarheid.

De trilling van dit getal gaat ons helpen om het onbewuste, bewust te maken.

 

Het is Waarheid die zichzelf openbaart.

                            Meer .....

bottom of page